Hej! Teatercafé var ett samarbetsprojekt mellan Svenska Teatern, Wasa Teater och Åbo Svenska Teater.
Sidans program var tillgängligt från september 2021 t.o.m. januari 2022. Tack till alla som besökte Teatercafé!